Endorsed by
5
people
Naaktrecreatie, naturisme: meer mogelijkheden voorzien. Nood aan communicatiekanaal.

Motivation:
België zou, zoals de omringende landen, meer mogelijkheden moeten kunnen voorzien tot naaktrecreatie. Meer naaktstranden, meer provinciale domeinen met ruimte tot naaktrecreatie is wenselijk.
Aanvragen hiervoor werden tot nu toe nooit onderzocht of overwogen. Er is nood aan een communicatiekanaal die deze aanvragen behandelt.

Voting Result: Approved

Average score: 2.98

#voters: 31

#votes: 32

See list of voters

Vote distribution:

3
-5
Against
0
-4
 
1
-3
 
0
-2
 
0
-1
 
3.50
0
Neutral
1
1
 
1
2
 
0
3
 
2
4
 
20.50
5
For

Timeline

  • 25 May
  • 1 June
  • 5 July
  • Discussion
  • Voting
  •  
 
now

Comments


5
written

I dont' feel like enforcing a minimal naturist zone in each province/region/other is the best way to go. I mean, a system providing natural ressources (beach/forest/lake/...) on enthousiastic demand (petition or so) can provide a far better approach to met offer & demand of such places.

The legal framework is there for such spaces. If we don't have them, maybe it's because of the lack of demand.
Is our goal to develop this culture or to provide solutions for the people who ask for it ?

BTW, I'm a naturist enthousiast myself, I just doubt that there's a huge demand for such places in our ( cold & wet ) country.

Both. On the one hand the culture of nude recreation has to be developed (in a positive way). The lack of demand on the other hand as a result that you need people who dare to come out and start a petition to fill in a local need. You need also a critical platform that is big enough and that will give a good respons on a petition. Last but not least, you need a follow up op for the petition, people who can negociate with local authorities and will be able to implement the engagements. --
In Bredene you had the councilor and alderman J. Deroo who stood up for the nude beach. --
add reply

5
written
2 years ago

Om de wetgeving te verruimen is een dialoog nodig tussen regerende politieke partij(en) en representatieve gesprekspartner(s). Zolang de federaties (INF) zich blijven opstellen als “vakbond” van hun leden, mag de generatie van ongebonden naturisten/nudisten op zijn honger blijven.
Als individu kunnen we wel het internet en de media bespelen door aandacht te wekken voor bestaande initiatieven. Een goed voorbeeld hiervan is over de taalgrens te vinden bij Naturlux die met een frisse aanpak o.a. natuurwandelingen organiseren (www.naturlux.be); even toegankelijk voor wie vrij wil blijven van “lidmaatschap”. Door meer aandacht te wekken voor naaktrecreatie, als zijnde een gewone sport of hobby, zal de publieke opinie toleranter worden; gehoor vinden bij overheden ligt wordt dan ook gemakkelijker.

Als hun organisatie is als hun website houd ik mijn hart vast. Wat een oubollige boel! --
2 years ago
Dat is inderdaad een deel van het probleem. Het Belgische athena is de grootste naturistische organisatie _ter wereld_ (wie sprak daar over onvoldoende vraag in ons landje?), maar ze hebben zelf 3 eigen terreinen. Meer openbare terreinen betekent voor hen ook meer concurrentie en minder inkomsten. Veel steun hoef je van die kant dus niet te verwachten. --
Terreingebonden naturistenverenigingen hebben inderdaad om bepaalde redenen besloten om naaktrecreatie te beoefenen op afgesloten terreinen. Dit om derden niet ongewenst met naakt te confronteren. Leden worden ook gescreend op juiste attitude. Het is een open vraag of ze openbare naaktstranden willen steunen? --
2 years ago
Bij Athena wordt je in elk geval NIET gescreend. Geen onzin verkopen. Uiteraard spreekt het voor zich dat je je gedraagt op de terreinen! --
En wat is dan wel een juist gedrag op de naturistenterreinen? Mocht dit kunnen omschreven worden en wanneer hier bovendien een breder draagvlak voor is (dus algemeen aanvaard bij naaktrecreanten, ook de ongebonden) dan is dat misschien het referentiekader dat ook als norm voor de openbare naaktstranden kan gehanteerd worden. --
2 years ago
add reply

4
written
2 years ago

In Duitsland (o.m. Berlijn) is er mogelijkheid voor naaktrecreatie in stadsparken. In het voormalige Oost-Duitsland kunnen naaktrecreanten op 20% van de kuststranden terecht.
Voorstellen om in Gent naaktrecreatie te voorzien op de Blaarmeersen zijn nooit van de grond gekomen. In geen enkele Vlaamse stad is er vraag naar naaktrecreatie in parken. Het binnenland ligt vol met plassen waar gezwommen kan worden. Nergens is er mogelijkheid voor naaktrecreanten. Bredene met een naaktstrand van 500 meter vertegenwoordigt een schamele 1% van de Vlaamse kust. Nochtans zijn er zeker mogelijkheden om enkele naaktstranden meer te voorzien, zowel aan de westkust als aan de oostkust. In een 5-tal zwembaden zijn er enkele uren gereserveerd voor naaktzwemmers. Er zijn een 10-tal verenigingsterreinen voor naturisten waar ze zich kunnen terugtrekken achter de veilige schuttingen van hun verenigingsterreinen. Het naturisme heeft trouwens nogal een oubollige definitie en men houdt er nogal een moralistisch visie op na. In tegenstelling met de hedendaagse naaktrecreant die vrij en blij van zijn blote vrijheid wil genieten. Enige jaren terug was er een politieke partij die een wandelbos vroeg voor blootwandelaars ergens in West-Vlaanderen.
Wetende dat er verschillende 100.000 Vlamingen al eens naakt recreëren, zouden de mogelijkheden voor naaktrecreanten in Vlaanderen meer mogen zijn dan het huidige aanbod. Probleem is inderdaad dat er niets of niemand in georganiseerd verband opkomt voor de belangen van de naaktrecreant. Mogelijk omdat de koepelorganisatie voor naturisten nog Belgisch georganiseerd is en gericht is op de verenigingsterreinen, daar waar naaktrecreatie een gewestmaterie is dat via de lokale besturen en het beleid rond toerisme en recreatie kan ontwikkeld worden.

add reply

4
written
2 years ago

translation so more pirates (and people) could be invovled :

Title :
There should be more nudist and naturism opportunities provided. We need for communication channel for creating those.

Motivation:
Belgium should provide nudist more possibilities, like the neighboring countries. More beaches and provincial/local nudist areas are desirable and desired.
Applications for creation of such places are never examined or considered. There is a need for a communication channel that handles thoose requests.

Titre :
Nous devrions avoir plus d'opportunités pour les nudistes et naturistes, à l' image des pays voisins. Plus de plages et de lieux provinciaux/locaux promouvant le nudisme sont désirables et désirés.

Motivation:
Les demandes de créations pour ce genre d'endroits ne sont jamais examinées ou prisent en considération. Il existe un besoin pour un canal de communications gérant ce genre de requêtes.

Leave a comment if this translation is incorrect, as dutch is not my best skill at all.

add reply

3
written
2 years ago

Er is wel degelijk behoefte en vraag hiernaar. Maar men krijgt nergens gehoor. Alle huidige partijen zijn niet geïnteresseerd.
Er is een systeem nodig die deze aanvragen accepteert en behandelt, evalueert en dan bekijkt wat er gedaan kan worden.

add reply

3
written
2 years ago

Gezien Piratenpartij staat voor vrijheid, zou ik voorstellen dat naaktrecreatie niet strafbaar is. Wettelijk gezien is er nu enkel de "schending der openbare zeden" die enkel door een rechter kan geïnterpreteerd worden. Zich naakt in de openbare ruimte begeven is in principe niet strafbaar, zoalng er nietmand aanstoot aan neemt. Het probleem is dat ikzelf niet kan weten of iemand anders aanstoot zal nemen aan mijn naakt zijn. Degene die aanstoot neemt zou moeten aantonen dat mijn naaktheid aanstootgevend is.

Er zou in België een variant moeten bestaan op het Nederlandse atikel 430a. We moeten wel opletten dat we het beter en ondubbelzinniger omschrijven, want er bestaat nogal wat onenigheid over hoe dit artikel nu precies geïnterpreteerd moet worden in Nederland. Zelfs politie en justitie begrijpen het soms verkeerd. --
Hoe is dit in Duitsland of de Scandinavische landen geregeld of in Spanje en Portugal met hun katholiek verleden? Daar is ook naaktrecreatie. --
Op plaatsen die aangewezen zijn voor naaktrecreatie en die duidelijk worden gesignaliseerd kan niemand zeggen dat hij aanstoot neemt aan bloterikken. Men kan ook vragen of er iemand een probleem heeft met naakt (cf. Jolibert die naakt op café gaat in Brussel). Naakt zonnen in de tuin en een buurman die aanstoot neemt zal een feitenkwestie zijn. Hoe gemakkelijk ben je zichtbaar, anderzijds hoeft buurman/vrouw niet te kijken in andermans tuin. --
Een wetswijziging in die zin vind ik zelf eigenlijk belangrijker dan openbare naaktstranden. Zelf zit ik regelmatig naakt op ons terras. De kans dat iemand daar echt aanstoot aan neemt, en gelijk krijgt voor de rechtbank is klein (wanneer is voor het laatst een naturist daarvoor veroordeeld?). Maar als het gebeurt ben ik de rest van mijn leven een zedendelinquent, met alle gevolgen vandien. --
Beide initiatieven zijn nodig. Het decriminaliseren van naaktrecreatie en het faciliteren van naaktrecreatie voor toeristen/recreanten zijn nodig. --
2 years ago
In de Italiaanse Senaat werd een amendement voorgesteld om het recht of het uitoefenen van naturisme te erkennen (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=00311838&part=doc_dc&parse=no). --
2 years ago
Probleem met het Italiaanse amendement is dat er sprake is van naturisme. Het is echter niet duidelijk wat men verstaat onder naturisme. Is het het naturisme in strikte zin zoals gedefinieerd door naturisten of is het naturisme in de bredere context van naaktrecreatie? --
2 years ago
add reply

3
written and edited by
bartel , 2 years, 9 months ago

Er wordt gesuggereerd om met petities te werken in functie van een lokale situatie en behoefte.
Lijkt inderdaad een evidentie dat men invulling probeert te geven aan de lokale vraag en het lokale draagvlak probeert te bespelen.
Men moet wel (lokale?) initiatiefnemers hebben die de petitie(s) willen starten. Niet iedereen zal dit willen/kunnen doen.
Het is belangrijk om in deze strategie de positieve aspecten van naaktrecreatie en naaktrecreanten (gezond, ontspannen, wellness, vrijheid, gelijkheid, respect voor elkaar en natuur,...) naar voor te brengen.

Ik weet dat mijn broer het voor Middelkerke-Westende geprobeerd heeft en heel wat lokale middenstanders mee had. --
Is dat initiatief (ter hoogte van voormalige camping Kosmos?) toen niet afgeketst omwille van de natuurwaarden op het strand, of omdat er teveel jeugdige recreanten langskwamen? Natuurwaarden op het strand zijn in ieder geval perfect te combineren met naaktrecreatie. 't Is er veel rustiger en naaktrecreanten hebben over het algemeen respect voor de natuur. Naaktstranden zijn ook properder dan textielstranden. --
2 years ago
add reply

3
written

Ja wij gunnen de belgen meer vrijheid toe. Wat is er nou mooier om lekker bloot te lopen als het zonnetje schijnt.
België is een mooi land met hele mooie streken waar men naakt zou kunnen lopen.
Ieder mens is bloot geboren . Toch is bloot nog een schaamte wat tussen de oren zit en dat ze groot zijn gebracht met kleding.
Kleding is gemaakt voor de kauw .Maar met warmte kunnen ze ook uit. En waarom zou je schamen voor je lijf wees er trots op .
Je ouders waren trots op je toen je er was. en dat blijft ook zo.Er is geen mens volmaakt die moet nog geboren worden.
Geef je bloot en geniet van het leven Mijn vrouw en ik doen het iedere dag lekker bloot zijn.Wij zijn boven de vijftig en het lijf veranderd
ook dat hoort er bij . ach als ik zoon jong ding zie dan denk ik wat is ze mooi. .maar als ik in de spiegel kijk ,denk ik ach ik doe het er maar.mee.
Mijn vrouw is nog steeds te free.En ik op haar.Dus mensen respecteer elkander en laad ieder vrij .met of zonder kleren.
Dus ook in België. Niet preuts zijn maar leven.is ons motto.

add reply

3
written

In Denemarken bestaat er officieel geen verschil tussen naakt- en textielstranden. In principe mag je dus overal naakt lopen, ware het niet dat als regel wordt gehanteerd dat andere mensen zich er niet aan mogen storen.

There is no explicit legislation in Denmark concerning naturism / bathing in the nude. There are only a few limitations on where you may freely practise naturism - eg. it is generally permitted to bathe naked on the beaches. The public order is regulated in a decree from the Police. The rules and legislation concerning indecent behaviour and offending public decency also applies to clothes-optional beaches. The only difference is that you may choose not to wear a swimsuit. --
2 years ago
According to the a Police Council (Politimesterforeningen) it is indeed permitted to bathe nude on the Danish beaches. This interpretation is in line with a decision from 1976 made by the Ministery of Justice that bathing and sunning on beaches and without clothes is not by itself indecent behaviour. Please note the the said decree from the Police also applies to people, who harass naturists. This includes voyeurs or other people, who annoy naturists and thereby disturb the public order. --
2 years ago
add reply

2
written

Ook ik ben het eens met de stelling dat er in België zoals in de buurlanden meer gelegenheid voor naaktrecreatie moet zijn.

add reply

2
written
2 years ago

Akkoord met de stelling dat er meer gelegenheid voor naaktrecreatie zou moeten worden gecreëerd. Inderdaad er is geen instantie die zich dit aantrekt. Noch vanuit de naturistenverenigingen, noch vanuit de overheid (toerisme en recreatie).
Dat er niet meer naaktstranden bijkomen heeft te maken met de verdeeldheid hierover tussen naturisten en naaktrecreanten. Naaktstranden hebben steeds meer een negatieve imago en dit straalt ook negatief af op het naturisme en de naaktrecreatie. . Naturisten geven niet echt steun aan de vraag naar meer naaktstranden omdat er te weinig controle kan uitgeoefend worden op de gangbare normen en waarden op naaktstranden.

add reply

2
written

De Brugse procureur des konings Jean-Marie Berkvens, na overleg met Renaat Landuyt, was destijds 'niet tegen een naakstrand' in zijn ambtsgebied en schetste een pragmatisch kader voor het naaktstrand van Bredene. Berkvens eiste dat er voldoende signalisatie gegeven wordt aan de locatie van een naaktstrand en dat er een maximale afscheiding is. Hij opteert voor een zone die afgelegen is. Goed doordachte randvoorwaarden die kunnen bijdragen om naaktstranden sociaal/maatschappelijk aanvaardbaar te maken en om ongewenste confrontatie tussen naaktrecreanten en argeloze textielrecreanten te vermijden.
In Nederland werd de strafwet aangepast zodat naaktrecreatie mogelijk is op plaatsen die hiervoor geschikt worden geacht.
In België blijven we op dit vlak een beetje in de kou staan en is er weinig vooruitgang naar een kader voor naaktrecreatie op publieke plaatsen. Ook bij ons zou artikel 385 van het Strafwetboek (' Art. 385. Hij die in het openbaar de zeden schendt door handelingen die de eerbaarheid kwetsen, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.”) kunnen worden aangepast met een aanvulling zoals in Nederland dat dit niet geldt voor het ongekleed zijn op plaatsen die aangewezen zijn voor openbare naaktrecreatie. Noteer dat 'Handelingen die de eerbaarheid kwetsen ' een begrip is dat niet wettelijk omschreven is en wordt beoordeeld door de rechter.

Dus wat ons rest is het artikel 385 uit het Strafwetboek op de juiste manier aangepast te krijgen inzake het enkel maar ongekleed zijn (kinderen toegelaten) zonder daarbij de poort wagenwijd open te gooien naar ongewenste seksuele en erotische toestanden. --
Een omschrijving geven van wat verstaan wordt onder "handelingen die de eerbaarheid kwetsen" misschien. Zijn het actieve of passieve handelingen? Zijn het obscene, exhibitionistische of uitdagende handelingen? Op sommige naaktstranden in Nederland gebeuren nog zaken die de eerbaarheid kunnen kwetsen (voyeurs, exhibitionisten, openbare sex,...). Vraag is waar de grens van de eerbaarheid dient getrokken te worden. --
2 years ago
Het aanwijzen van "plaatsen die als geschikt voor ongeklede openbare recreatie worden beschouwd" zou kunnen toegewezen worden aan de gemeenteraad. Het zijn dan de plaatselijke autoriteiten die dan beslissen om locaties aan te wijzen en er op toe te zien dat signalisatie voorzien is. Het is dan ook duidelijk aan wie petities voor naaktrecreatiemogelijkheden kunnen worden overgemaakt. --
add reply

2
written

Leer het me kennen...

Een intro : http://en.wikipedia.org/wiki/Nude_recreation --
2 years ago
Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Naaktrecreatie --
Met welke vragen worstel je nog? --
2 years ago
Het is me duidelijk wat naaktrecreatie is. Gewoon geen ervaring. En wil het leren kennen... --
2 years ago
Ga eens naar een naaktstrand. Aan de Vlaamse kust in Bredene. De Nederlandse naaktstranden vind je op http://www.naaktstrandje.nl/ . Je kan ook eens naar een (naakt)sauna gaan om een beetje te wennen aan de eerste keren naakt zijn. Al gedacht aan discreet naakt zonnen in de tuin/op het terras? Just give it a try. --
2 years ago
Jekan eens deelnemen aan het naaktzwemmen. Zie : http://users.belgacom.net/naaktzwemmen/ of je kan eens naar een naturistenterrein : zie http://tuinkabouter.be/links/verenigingen.html --
2 years ago
Zeer fijne eerste kennismaking in Groede. MEER Groedes graag! --
add reply

1
written
2 years ago

ja idd bijna niks in belgie hier behalve bredene pfff en dan zover rijden

add reply

1
written
2 years ago

moeten moeten moeten...

add reply

1
written
2 years ago

véél meer mogelijkheden nodig

add reply

1
written

Ik heb het voorstel aangepast, rekening houdend met de terechte opmerkingen hierboven.

add reply

1
written

Hi Pirates,
What will happen now with this proposal? It has been endorsed, approved and over than 2000 times been viewed. But what will be the next step?

add reply

0
written
2 years ago

goezo

add reply

0
written
2 years ago

Ik ben het er eens.

add reply

0
written
2 years ago

to cold for belgium... ;-)

Not always...;-) --
2 years ago
And when it's cold =>small 'pietje'. ...and remember "small is beautiful". ;-) --
2 years ago
add reply

0
written
2 years ago

bij Aqautron te zepperen kun je naakt zonnebaden ! is ook een naakt sauna

add reply

0
written

Nieuwe url voor de naaktzwemkalender:
http://www.naaktzwemmen.info

Vanaf een mobile device: http://m.naaktzwemmen.info

add reply

0
written
10 months ago

Eigenlijk moet de hypocrisie ophouden.
- Een bekende fotograaf komt in Bruggen foto's nemen en een massa mensen mogen daar naakt voor. .
- Eens per jaar naakt fietsen in Brussel
- Voor een reclamespot laat een telecomonderneming een hoop mensen naakt door de straten van Antwerpen stappen.
Politie en gerecht treden hiertegen niet op, meer zelfs de politie begeleid en houdt toezicht.

Dit zijn dan toch bewijzen dat naakt in België kan. De wet moet niet aangepast worden. Wel de interpretatie van wat openbare zedenschennis is. Misschien moet er eens iemand zijn die zeer moedig is, er het geld voor over heeft en een risico durft te nemen door zijn naaktheid te laten verbaliseren. Dit aanvechten en gaan tot cassatie, of zelfs tot het Europees hof voor de rechten van de mens waarbij de discriminatie aangetoond wordt tussen de hierboven gegeven voorbeelden en een individuele naaktheid.

add reply

0
written
5 months ago

Gewoon een nieuwe politieke partij starten, en als we dan affiches maken waarop we naakt en al dan niet met een vijgeblad afgebeeld staan, er boven de slogan hanteren die luidt als volgt: "WIJ KUNNEN NIETS IN ONZE ZAKKEN STEKEN"!!!!!
Wees maar zeker dat we bij de volgende verkiezingen massaal de verkiezingen gaan winnen, en dan zitten we meteen aan de basis om de wet aan te passen naar hartelust.
Kortom, stop gewoon met al dat gezever, want als iedereen gewoon maar zijn gedacht blijft zeggen, dan zal er NOOIT iets veranderen.
Eéndracht maakt macht, en vooral, de daad bij het woord voeren!!!!!
Wees dan maar zeker dat als er naturisten in het parlement gaan zetelen, dat de eerste stap meteen gezet is naar een wereld waar we opnieuw in harmonie en éénheid met de natuur kunnen leven, en niet meer tegen de natuur in.
Uiteindelijk maken ALLE MENSEN nog steeds een heel klein deeltje van moeder natuur uit, maar door de industrialisatie hebben we onze afkomst verloochend en zullen we hiervoor binnen de kortste tijd een HEEL ZWARE PRIJS voor moeten betalen.
Als men de 10 Indiaanse geboden leest, dan kan men begrijpen dat deze volkeren VEEL BETER dan wie ook ooit wisten hoe deze planeet werkt, maar deze weg zijn we al heel lang verloren, waardoor IEDEREEN erbij loopt als een kip zonder kop en NIEMAND nog echt in staat is om enige echte beslissingen te durven nemen, met tot gevolg dat als alle 8 miljard mensen hun eigen mening uiten alvorens er iets ondernomen wordt, dat men nog minstens 2 eeuwen aan het bekvechten zal zijn, met tot gevolg dat het tegen dan al lang te laat zal zijn voor iedereen, en dat de mensheid waarschijnlijk zijn uitsterven zelf geregeld heeft.
Dus, willen we nog ooit iets kunnen realiseren, dan MOETEN we het "NU" doen, of anders zal het niet meer nodig zijn.
Keuze te over, dus kies zelf maar allen wat jullie willen.
Mij maakt het niet uit, want ik hoef mij geen zorgen te maken om het nageslacht, gezien ik geen kinderen heb, en alvorens er toch nog ooit zelf aan te beginnen, laat mij dan maar eerst een oplossing zoeken voor de zovele arme weeskinderen die er waar ook op deze planeet in mensonwaardige omstandigheden moeten zien te "over-"leven.
Alle hulp i welkom.

add reply

Write a comment